Üye Girişi

1. Hatha Yoga var olan tek Yoga türü müdür?

Yoga geleneği farklı yaklaşımları içine alır. Raja Yoga (Klasik Yol), Jnana Yoga (Bilgi Yolu), Karma Yoga (Eylem Yolu), Bhakti Yoga (Adanma Yogası)


2. Çağdaş Hatha Yoga ve geleneksel Hatha Yoga arasında ne fark vardır?

Geleneksel Hatha Yoga ruhsal bir gelenektir, özgürleşme ve aydınlanmayı kapsar. Tüm fiziksel uygulamalar,  kundalini enerjisinin uyanmasıyla ortaya çıkabilecek  olumsuz etkileri bertaraf etmek için güçlü ve canlı bir bedene sahip olma gereksiniminden kaynaklanır. Batılılaşmış Hatha Yoga ise tam tersine fiziksel sağlık, güç, esneklik ve güzelliği amaç haline getirmiştir. Geleneksel Yoga’nın ruhsal yönelimini ve etik kurallarını görmezden gelir.

3. Geleneksel Hatha Yoga kaç yaşındadır?

Yogi ve yoginiler  ruhsal faydayı her zaman öncelikli olarak ele alsalar da  asana uygulamalarını ve nefes çalışmalarını düzenli olarak yapmanın sağlık üzerindeki faydalarını  da keşfetmişlerdir. M.Ö. 1000 yıllarında yoga yapanlar  Hatha Yoga nın öğretisini fiziksel bedeni de kapsayan biçimde geliştirmişler ve öz dönüşüm için psikosomatik araçlar olan duruş ve nefes alma tekniklerine ağırlık vermişlerdir. Daha önceleri, asanalar meditasyon boyunca bedeni  hareketsiz kılma  amacıyla uygulanıyor ve nefes kontrolü (pranayama) ise meditatif süreçte derinleşmek için kullanılıyordu.


4. Geleneksel Hatha Yoga’yı kim keşfetti?

Geleneksel otoriteler Hatha Yoga’yı  Goraksha Natha ile bağdaştırırlar. Kanphata’nın kurucusu olan Goraksha 10 ila 11. yüzyıllar arasında yaşadı. Ona atfedilen metinler Hatha Yoga ekollerine ait duruşları içermez, dönüştürücü bir araç olarak nefes kontrolü üzerinde durmuştur.

5. Çağdaş Hatha Yoga’nın orijinaline sadık kaldığı söylenebilir mi?

Bu cevaplanması zor bir soru. Okula ve stile bağlı olarak değişiklik gösterir. Okul ya da stil Yoga’nın ruhani ve etik eğilimini koruduğu müddetçe, orijinale sadık kaldığı söylenebilir. Çağdaş Hatha Yoga’nın geleneksel Hatha Yoga’nın bir uyarlaması olduğu söylenmekle beraber geleneksel Hatha Yoga ile çok az ortak noktası kalmış okullar ve yaklaşımlar da vardır.

6. Çağdaş Hatha Yoga stilleri çalışmak faydalı mıdır?

Elbette. Sadece ne tür Hatha Yoga çalıştığınızdan emin olun. Sağlık, fit olma ve güç arıyorsanız çağdaş stiller sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Ruhsal doyum arıyorsanız sisteme ve öğretmenlerine tekrar göz atmanız gerekir.