Üye Girişi

 

YOGA UZMANLARI İÇİN ETİK DEĞERLER KILAVUZU

Bütün bir yaşam biçimi olarak yoga etik değerler içerir. Sanskrit dilinde  yama ve niyama olarak bilinen bu değerler Patanjali’nin yoga sutralarında aktardığı sekiz basamaklı yolun ilk iki basamağını oluşturur. Patanjali’nin yoga sutralarına göre beş tane yama vardır: Şiddetsizlik (ahimsa), doğruluk (satya), çalmama (asteya), temizlik (brahmacarya) ve sahiplenmeme (aparigraha).

Yoga’nın temel metinlerinde nezaket, merhamet, cömertlik, sabır, yardım-severlik, affedicilik, saflık gibi daha farklı erdemlerden de bahsedilir. Tüm bu erdemler ‘iyi karakter’ ile özdeşleştirilir ve bu erdemlerin en yüksek ifadesi yoganın büyük ustalarında tezahür eder.

Çağdaş yoga uzmanlarının yaşamları da yoganın etik prensipleriyle uyum içinde olmalıdır. Çünkü uzmanların katılımcılarına karşı büyük sorumlulukları vardır ve yoganın yüksek erdemleri kendilerinde tezahür etmelidir.

Aşağıdaki kılavuz, yogadaki bilgeliğin çağdaş dünyamıza uygun hale getirilmiş  bir uyarlamasıdır.

1. Yoga uzmanları kendilerinin de uzun bir ustalar silsilesinde yerlerinin olabileceği bilinciyle yoga öğretmenin asil ve yüce bir çaba olduğunun bilincinde olmalıdır.

2. Yoga uzmanları yogayı yaşam biçimi olarak benimsemelidir. Bu da yoganın temel ahlaki prensiplerine uyum sağlamayı ve yaşam stillerini doğaya saygılı bir tavır içinde sürdürebilmelerini gerektirir.

3. Yoga uzmanları profesyonel yeterlilik ve bütünlük standartlarını eksiksiz olarak yerine getirebilmelidir.

4. Yoga uzmanları yoganın özüne özellikle de aktardıkları yoga stilinin teorik ve uygulama kısmına sadık kalmalıdır.

5. Yoga uzmanları madde bağımlılığından uzak olmalıdır. Alkol veya kimyasal bir madde kullandıysa bunlardan özgürleşene kadar uygulama yaptırmamalıdır. Kendisini bağımlılıktan özgürleşmek için bir destek grubuna katılmak dahil gerekli her şeyi yapmalıdır.

6. Yoga uzmanları katılımcıları ve diğer insanlarla iletişimlerinde doğruluk ilkesine bağlı kalmalıdır. Özellikle de yoga uzmanlıklarına ilişkin yeterlilik ve deneyimlerini doğru tanıtma konusunda doğruluktan taviz vermemelidir.

7. Yoga uzmanları katılımcılarının fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini desteklemelidir.

8. Yoga uzmanları gerekli tıbbı yeterlikten yoksun oldukları takdirde tıbbi ve/veya öyle algılanabilecek tavsiyeler vermekten kaçınmalıdır.

9. Yoga uzmanları dil, din, ırk, millet, cinsiyet, cinsel eğilim ayırımı,  sosyal ve maddi statü gözetmeksizin tüm katılımcıları kabul etmeye hazır olmalıdır.

10. Yoga uzmanları fiziksel engelleri olan katılımcıları, onlara uygulama yaptırma yeterlikleri varsa kabul etmeye istekli olmalıdır.

11. Yoga uzmanları katılımcılarına saygıyla yaklaşmalıdır.

12. Yoga uzmanları kendi fikirlerini katılımcılara zorla dayatmaya çalışmamalı, her bireyin kendi dünya görüşü, fikirleri ve inançları olduğunu kabul etmelidir. Aynı zamanda, yoga uzmanları yoganın insanın kişiliğini, hal, tavır ve düşüncelerini değiştirerek, derin bir dönüşüme hizmet eden bir bilim olduğunu katılımcılarına anlatmalıdır. Katılımcı değişime açık değilse, ya da katılımcının fikirleri kendi ile yogik öğreti arasına engeller koyuyorsa yoga uzmanları katılımcıyla yaptığı çalışmayı azaltabilir ya da uzman-katılımcı ilişkisini arkadaşça bir yolla sona erdirebilir.

13. Yoga uzmanları uzman-katılımcı iletişiminde yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek her türlü davranıştan kaçınmalıdır.

14. Yoga uzmanları katılımcılarının güvenini zedeleyecek her türlü davranıştan ve katılımcıları kendilerine bağımlı hale getirmekten kaçınmalı, bunun yerine kendi iç özgürlüklerini bulma konusunda onları desteklemelidir.

15. Yoga uzmanları iç ve dış mekanlarda uygun ve güvenli ortamı yaratmakla yükümlüdür.

16. Yoga uzmanları diğer yoga merkezleri, uzmanları ve geleneklerine karşı hoşgörü geliştirmelidir. Yapılacak bir eleştiri varsa bu, adil olmalı ve gerçeklerden yola çıkılarak dile getirilmelidir.

17. Yoga uzmanları geleneksel yogik kurallara bağlı olmanın yanısıra, yaşadıkları coğrafi bölgenin geleneksel yapısını da dikkate  almalıdır.

18. Yoga uzmanları kendi uygulattıkları tarzda kendilerini geliştirmek ve derinleşmek adına yaşam boyu kendilerini geliştirmeye devam etmelidirler. Mesleki eğitim/öğretim her meslekte olduğu gibi yoga alanında da çok önemli ve değerlidir.